🔴 سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت و سیدحسن نصرالله

طبیعی است جان ایرانی برای او بی ارزش باشد

🆔 @Sedaiemardom