🔴 اصلاح‌طلبان امنیتی و جاسوسان طائب در اصلاحات نیز همان سخنان سرداران سپاه را در خصوص حادثه تروریستی اهواز تکرار می‌کنند

🆔 @Sedaiemardom