🔴 سلامی در نمازجمعه امروز: مثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات پشت حادثه اهواز هستند!

پ.ن: اگر این سردار بی‌سواد تا سوم ابتدایی هم درس خوانده بود، می‌دانست مثلث سه ضلع دارد!

🆔 @Sedaiemardom