🔴 ۶ مهرماه: جابجایی ادوات نظامی سنگین در جاده قلاجه ابتدای اسلام‌آباد غرب، سه کیلومتر بعد از ترمینال اسلام آباد بە سمت گیلانغرب

🆔 @Sedaiemardom