​​🔴 «ساقیِ خوب» معاون فرهنگی سپاه/ نقدی: آمریکا امروز در حال نابود شدن است!
🆔 @Sedaiemardom
🔹آمریکا با کمک سلاح رسانه در حال القای این امر است که نظام مقدس انقلاب اسلامی در حال نابودی است!

🔹ایران در دوران رژیم ستم‌شاهی بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود اما مردم ایران فقیرترین و بی‌سوادترین ملت جهان بودند اما امروز عزت، استقلال و افتخار را برای ملت ایران به ارمغان آورد!

🔹من به انقلاب نمره ۲۰ می دهم چراکه انقلاب یعنی ولایت فقیه، ایده و پروژه‌های انقلابی و ... که هیچی برای انقلاب کم نگذاشتند!

🔹 آمریکا امروز در حال نابود شدن است!