🔴 از مشکلات کامیونداران بنویسیم، از اعتصاب آن‌ها بنویسیم، از سختی کار و دستمزد پایین آن‌ها بنویسیم، آن‌ها دست از کار کشیدند تا به حقوق خود برسند

#اعتصاب_کامیونداران

🆔 @Sedaiemardom