🔴 مردم دارایی خود را از بانک‌ها خارج کنند؛ تجمع سپرده‌گذاران مقابل شعبه مرکزی بانک رسالت ساری

بانک رسالت در آستانه اعلام ورشکستگی

🆔 @Sedaiemardom