🏴 عدم تعادل روانی یک نماینده؛ تاجگردون در ۲۴ ساعت

💠 ديروز: بانک مركزی بدنبال ناراضی كردن مردم است

💠 امروز: (با اعلام رضايت از ديدار با رييس بانک مركزی) هماهنگي‌های خوبی داشتيم!

🆔 @Sedaiemardom