🏴 درخواست جمالی‌نژاد، شهردار یزد از مردم شهرش برای جایگزینی نذورات به منظور خرید لوازم التحریر دانش‌آموزان بی‌بضاعت به جای توزیع غذا و ...

🆔 @Sedaiemardom