🏴 آناهیتا حُر دانشجوی رشته نقشه کشی معماری بخاطر بهائی بودن از دانشگاه اخراج شد.

🆔 @sedaiemardom