​​🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: هاشم حسین پناهی در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شد
🆔 @Sedaiemardom
هاشم حسین پناهی از فعالان ملی و مذهبی کردستان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» در دادگاه ویژه روحانیت همدان حضور یافت و تفهیم اتهام شد.

این عضو مکتب قرآن کردستان با شکایت اداره اطلاعات کردستان به دلیل ایراد سخنرانی در مراسم ختم رامین حسین پناهی در روستای قروچای به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود.

هاشم حسین پناهی در پایان دادگاهی با قرار کفالت ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.