🔴 یک مقام آمریکا به تلویزیون CNN گفته که نظام بشار اسد اشتباها هواپیمایی روسی را هدف قرار داده است

🆔 @Sedaiemardom