🔴 بسیجی لندنی، ماله‌مال حامی #سلطنت_فقیه در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج با پرچم حزب‌‌اللات لبنان در راهپیمایی «روز قدس» لندن

#علیز به عنوان پناهنده سیاسی در انگلستان زندگی می‌کند

🆔 @Sedaiemardom