🔴 ظریف: ما معتقدیم قطع صادرات نفت ایران رخ نخواهد داد. اگر آمریکا می‌خواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این‌صورت شرایط کاملا متفاوتی خواهیم داشت

🆔 @Sedaiemardom