🔴 باز هم تخریب فعالان سیاسی با فتوشاپ؛ «حشمت‌الله طبرزدی» فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، به تخریب خود توسط برخی سودجویان اعتراض کرد

🆔 @Sedaiemardom