🔴 توضیح: فیلمی که در «آمدنیوز» منتشر و در شبکه‌های بازنشر شد، مربوط به درگیری پلیس در شهریور ۹۴ با سارق بوده است.

👈 لینک مرتبط: https://goo.gl/FRKVxv