🔴 رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه: برخی تجهیزات پزشکی اصلا در بیمارستان‌ها موجود نیست. با ادامه این وضعیت تعدادی بیمارستان تعطیل می‌شود

🆔 @Sedaiemardom