🔴 تأیید خبر چهار روز قبل «آمدنیوز»/ به دلیل انتشار این خبر، حضور روحانی و خامنه‌ای به دلایل حفاظتی لغو و باقری حضور یافت. ما از رگ گردن به مسئولان نظام نزدیک‌تریم!

🆔 @Sedaiemardom