🔴 #سفره_انقلاب در ثلاث باباجانی روستای کیسله: برپا کردن چادر روی پشت بام یکی از خانه‌های زلزله‌زده توسط پیمانکاران روستا

🆔 @Sedaiemardom