🔴 با فشار افکار عمومی و فعالان حقوق‌بشر، فرخ فروزان و پیام درفشان دو وکیل بازداشت شده، امروز با صدور قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند

🆔 @Sedaiemardom