🔴 «ایران؛ کره شمالی بعدی»/ نیکی هیلی: اگر ایران به تسلیحات هسته‌ای دست یابد نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم/ روزی ما به گونه‌ای از ایران سخن خواهیم گفت که امروز از کره شمالی صحبت می‌کنیم

🆔 @Sedaiemardom