🔴 تبرئه احسان علیخانی و مهران مدیری از پرونده موسسه مالی ثامن الحجج؛ دادسرا پس از جلسات بازپرسی در نهایت قرار منع تعقیب برای این دو مجری مشهور صادر کرد

🆔 @Sedaiemardom