🔴 دادگاه ویژه روحانیت در خواب؛ توییت عجیب یک «آخوندکِ لوچ» با عکس مشترکی از هاشمی و جان مک کین

🆔 @Sedaiemardom