🔴 مردم کرمانشاه به خیابان‌ها ریختند. زلزله‌ای ۶/۲ ریشتری هم‌اکنون کرمانشاه را لرزاند

🆔 @Sedaiemardom