🔴 جان بولتن: واشنگتن بر این باور است که اعتراضات مردمی در ایران ادامه خواهد یافت/ بازگشت تحریم‌ها تاثیر بزرگی بر اقتصاد ایران داشته است/ مردم معترض به تنگ آمده‌اند

🆔 @Sedaiemardom