🔴 ظالم یا مظلوم مسئله این است (✍️مسعود اخترانی تهرانی؛وکیل دادگستری و فعال سیاسی)
🆔 @Sedaiemardom
در ۳۰ مرداد ۹۷ شاهد یکی از تلخ ترین صحنه‌ها بودیم؛ #آرش_کیخسروی و #قاسم_شعله_سعدی در حالی که خودشان مبلغان عدالت و قانون شناس بودند با دستبند و #پابند به دادسرای اوین جهت دادرسی منتقل شدند، منظور قضایی با این اقدام سعی در تخریب و تحقیر این اساتید دارد اما دقیقا به عکس خواسته‌های خود می‌رسند.

واقعا باید شاهد چه مسائل دیگری باشیم که کمی به خود تحرک دهیم و از این هجمه‌های بی عدالتی را از خودمان دور کنیم؟ وکلایی بی‌آن‌که در اعمال‌شان منافع شخصی دریابیم نسبت به ظلم حاکمه اعتراضی در چارچوب قانون انجام داده‌اند و در مشاهدات، کاملا اصل ۲۷ قانون اساسی را رعایت کرده‌اند، آیا نسبت دادن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به آنان صحیح است؟

از کدام امنیت ملی سخن باید گفت؟ امنیت ملی یعنی حراست از تمامیت ارضی و جغرافیایی کشور، کسانی که در قدرت هستند متهمان اصلی پرونده اقدام علیه امنیت ملی می‌باشند، کسانی که چهل سال است هر روز مشغول اقدامات مختلف علیه نه فقط امنیت ملی بلکه نسبت به تمام ردیف‌های ملی می‌باشند.

آن‌قدر شاهد بی‌قانونی و ناعدالتی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی بودیم که عاجز از آن هستم به مواد قانونی بسنده کنم، امروز وکلای واقعی ملت امثال ستودده، سلطانی، کیخسروی و شعله سعدی در زندان بسر می‌برند و آن‌ها نیاز به وکیل دادگستری ندارند و خودشان توان و اطلاعات حقوقی بالایی دارند و این‌بار باید مردم وکیل انان باشند و به هر طریق ممکن از وکلای‌شان حمایت کنند.

جامعه حقوقدان و دانشگاهیان باید با شجاعت وارد شوند و با یک حمایت کلی اجازه ندهند که حاکمیت با اشاعه ظلم و ستم به وکلا خفقان گسترده شود، این وکلا با آگاهی کامل قدم در این راه گذاشته‌اند و صف خود را در حمایت از حقوق مردم جامعه کشور قرار داده‌اند.

در جامعه مدنی، ظلم تنها در کنش حکومت خلاصه نمی‌شود، ظالم و مظلوم هر دو به یک اندازه مقصر اتفاقات پیرامون خود هستند، همیشه نقش و جایگاه ظالم مخصوصا از نوع ظلم دیکتاتوری مشخص است، اما براستی نقش مظلوم چه می‌شود؟ آیا مظلومی که در مقابل ستم سکوت می‌کند تا چه اندازه در سیطره ظلم نقش دارد؟