🔴 هیچ نماینده مجلسی برای خودسوزی کارگران نیشکر هفت تپه که جیبشان خالیست، افشاگری نکرد؟

#نیشکر_هفت_تپه

🆔 @Sedaiemardom