​​🔴 علم‌الهدی: حمله اقتصادی آمریکا، جمره عقبه است؛ اگر از این پیچ گذر کنیم برای همیشه از شر شیطان کبیر خلاص شده‌ایم
🆔 @Sedaiemardom
علم الهدی:

💠 آمریکای ملعون سه شگرد برای ما اجرا کرد که نخستین آن هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود؛ مردم ما و جوانان ما و مردان و زنان ما با یک پایمردی قهرمانانه ایستادند و دشمن را شکست دادند. جمره دوم؛ فتنه‌هایی بود که آمریکا در این پهنه ۴۰ ساله در کشور ما ایجاد کرد و هر زمان با یک فتنه موجی ایجاد کرد اما همه فتنه‌ها را پشت سر گذاشتیم و شیطان کبیر رجم و لعن شد. حمله اقتصادی و تهاجم اقتصادی و اینکه سفره و معیشت مردم ما را این شیطان کبیر مورد هدف قرار داده است جمره عقبه است که اگر از این پیچ گذر کنیم برای همیشه از شرور این شیطان کبیر خلاص شده‌ایم و مهم این است که ما این جمره عقبه را پشت سر بگذاریم.

💠 باید با تمام قدرت در شعاع رهنمودهای مقام معظم!! رهبری قرار بگیریم و مقاومت کنیم تا این جمره را رد کنیم؛ مسئولان نیز با تمام قدرت به سراغ فعالیت مجاهدانه و حرکات جهادی بیایند و مشکلات را حل کرده و راه را برای مردم ما هموار کنند.

💠 امروز اگر کسی در این مملکت مسئولیتی دارد به معنای این است که با حرکت جهادی این مردم را از این جمره عقبه عبور دهد و این معنای شرکت در کارگزاری نظام است و نه اینکه به دست دشمن چشم بدوزد و دروازه آمریکا و غرب را نصب العین خود قرار دهد و با این تعاملات شیطانی بخواهد از این جمره عبور کند.

💠 به صرف اینکه چهار انبار احتکار را گرفتیم تمام شد؟ اثری در معیشت مردم ایجاد نشد و مردم در تامین زندگی روزمره خود هنوز دچار مشکل هستند.

💠 انگلیس و فرانسه با آمریکا تفاوتی ندارند و جاده صاف کن آمریکای جهانخوار هستند. به چه چیزی دل بسته‌ایم؟/ انتخاب