🔴 «محمد و علی‌اصغر ولایتی» دو «ژن پلشت» علی‌اکبر ولایتی، یک‌روز پس از انتشار نام و مشخصات‌شان و شرکت سیف بنا، نام، عکس و سمت خود را از سایت شرکت حذف کردند!

🆔 @Sedaiemardom