🔴 تصاویر احمدرضا محمدی دوستدار، ایرانی- آمریکایی بازداشت‌ شده در آمریکا به اتهام جاسوسی برای ایران

او فرزند «حسین محمدی دوستدار» رییس پیشین مرکز نشر دانشگاهی است

🆔 @Sedaiemardom