🔴 علیرضا دوستدار، استاد اسلام‌شناسی دانشگاه شیکاگو و از امضاکنندگان نامه به موگرینی برای حفظ برجام، برادر احمدرضا دوستدار، جاسوس بازداشت ‌شده ج.ا در آمریکا بوده است

🆔 @Sedaiemardom