🔴 به گزارش رویترز، آمریکا در ماه‌های اکتبر و نوامبر (هم‌زمان با آغاز تحریم نفتی علیه ج.ا)، ۱۱ میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک خود را برای کنترل قیمت جهانی نفت وارد بازار می‌کند.

🆔 @Sedaiemardom