🔴 وحشت حکومت ایران از سر دادن شعارهای ضد حکومتی در ورزشگاه‌ها/ وزیر کشور: لیگ را بدون تماشاگر برگزار می‌کنیم!
🆔 @Sedaiemardom
رحمانی فضلی، وزیر کشور:

💠 زمینه رویدادهایی که در ورزشگاه‌ها رخ داد، نارضایتی بود. درست است تماشاگران به برخی مسائل فوتبال اعتراض داشتند اما شعارها با جنس اعتراض هماهنگی نداشت.

💠 تکرار این حوادث می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که برای حفظ امنیت مردم و حتی بازیکنان به‌ عنوان شورای امنیت تصمیم گرفته شود تا برخی بازی‌ها بدون تماشاگر برگزار شود!

💠 ممکن است این سخنان غیر مسئولانه از سوی وزیر کشور حکومت ایران، دخالت سیاسیون در امور ورزشی تلقی شده و واکنش کنفدراسیون فوتبال آسیا را در پی داشته باشد.