🔴 سایت تندروی رجانیوز، حامی پیشین احمدی‌نژاد: محمود احمدی‌نژاد خود امروز از مسببین اوضاع نابسامان اقتصاد است و باید پاسخ‌گوی عملکرد سال‌های پایانی ریاستش بر دولت باشد

🆔 @Sedaiemardom