🔴 دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی: همین حالا با رامین ملاقات کردم، برای اعدام به اینجا منتقل شده. او وضعیت جسمی خوبی ندارد، تنها مسکن به او داده‌اند، مردم به داد ما برسید

🆔 @Sedaiemardom