🔴ترامپ در گفتگو با رویترز: من نگفتم که می‌خواهم با روحانی ملاقات کنم. گفتم اگر او بخواهد ملاقات کند مشکلی نیست. اگر هم نخواهد، برایم کمترین اهمیتی ندارد. اما من درخواست ملاقات نداده‌ام

@Sedaiemardom