🔴 با انتصاب احتمالی بذرپاش به مدیرعاملی همراه اول، امنیت مردم به خطر خواهد افتاد

ابراز نگرانی تلویحی وزارت ارتباطات از این انتصاب: باعث عدم هماهنگی و افزایش اختلاف نظر‌ها می‌ شود

🆔 @Sedaiemardom