🔴 بنی‌صدر: خامنه‌ای پیش از ممنوع کردن مذاکره با آمریکا، کام روسیه را بابت دریای خزر شیرین کرد

🆔 @Sedaiemardom