🔴 در هشت سال جنگ میان ایران و عراق و یک میلیون جانباز و شهید، یک وجب از خاک ایران جدا نشد اما «وطن‌فروش عظما» با خیانت به خون شهدا، دریای خزر را به اربابش روسیه واگذار کرد

🆔 @Sedaiemardom