🔴 برای «مکار شیرازی»، «تجارت و پر کردن حساب‌های بانکی» و «انحراف توالت‌ها از قبله» مهم است؛ او باید با خاطری آسوده به اقبال ملت کثافت کند که حاکمانی چون این «روضه‌خوان» بر آنان مسلط شده‌اند