🔴 هر کسی «جوش» وطن اصلی‌اش را می‌زند، دغدغه‌ی مردم ایران فعلا «وطن‌فروشی» شماهاست. مهم، آزادی وطن ما از چنگال شما اشغالگران است

🆔 @Sedaiemardom