🔴 عبدالفتاح خدمتی فعال اهل سنت: آقای خمینی دهه‌ی فجر را دزدید. دهه فجر واقعی بر اساس آیات قرآن اول تا دهم ذی‌حجه است

🆔 @Sedaiemardom