🔴 موج سواری «وطن‌فروش عظما»، بر مشکلاتی که خود برای مردم ایجاد کرده است؛ مردم زیر فشار مشکلات معیشتی هستند
🆔 @Sedaiemardom
💠 آحاد مردم مشکلات معیشتی امروز را احساس می‌کنند. یک بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و... روی مردم فشار می‌آورد.

💠 کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است.

💠 وقتی قیمت ریال این‌جور پایین می‌آید، آن کارمند روزمزد است که برایش چیزی نمی‌ماند.

💠 کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولین بر این مسئله متفقند که عامل این مسئله خارجی نیست، درونی است.

💠 نه اینکه تحریم‌ها اثر نداشته باشد اما عمده‌ی تأثیر مربوط به عملکردهاست.

💠 اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارد و می‌شود ایستاد.

💠 مثلاً در همین قضیه‌ی ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند.

💠 این مشکل، مربوط به نحوه‌ی مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.

💠 وقتی ارز و سکه را به‌صورت غلط توزیع می‌کنند، این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می‌گیرد و یکی که آن را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، درحالی‌که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد؛ نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است.

🔴 پ.ن: باز نقش اپوزیسیون به خودت گرفتی «علی بابا»؟ یادت رفت لاف گزاف زدی و می‌گفتی برجام را در منقل کنار دستت آتش می‌زنی؟ یادت رفت آمریکا را با فحاشی‌های پس از استعمال «تریاک خوب» ترغیب می‌کردی از برجام خارج شود؟ تمام مصیبت این ملت وجود منحوس تو و جایگاه فاسد پروری مانند ولایت فقیه است.