🔴 «محمداسماعیل صلاحی» از دراویش گنابادی در اینستاگرام خود نوشت رفع حصر قانونی از دکتر تابنده انجام شده اما فعلا امکان ملاقات فراهم نیست. از تجمع در برابر دولت‌سرا خودداری فرمایید

🆔 @Sedaiemardom