🔴 براساس گزارشی که ستاد دیه منتشر کرد، افزایش قیمت سکه باعث افزایش محکومان و زندانیان مهریه شده و تاکنون حدود ۳ هزار و ۶۰۰ نفر،به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، در زندان بسر می‌برند

🆔 @Sedaiemardom