🔴 ایالات متحده، متحدان خود را ترغیب می‌کند تا از دادن پول‌هایی که ایران صرف گسترش تروریسم می‌کند، خودداری کنند

🆔 @Sedaiemardom