🔴 حشمت‌الله طبرزدی: با این وضعیت اقتصادی و شروع تحریم‌ها، زندگی بر همه‌ی ما جهنم خواهد شد

🆔 @Sedaiemardom