🔹سه حساب توییتری من در دی‌ ۹۶ به طرز بی‌سابقه‌ای از دسترس من خارج شد و ایضاً یک حساب توییتری «آمدنیوز»/من هیچ حسابی در توییتر ندارم و توییت‌هایی که به نام من انجام می‌شود، توسط من نیست

@Roohollahzam