🔴 ۱۴ مردادماه: سرکوب‌گران در عظمیه کرج حضور دارند. ارسال فیلم و عکس ممکن نیست

#انقلاب_بیداری

🆔 @Sedaiemardom