🔴 شایعاتی از مذاکره با آمریکا به گوش می‌رسد که ساخته رسانه‌های حکومتی است. به آن اعتنا نکنید. فعلا مصالحه‌ای در کار نیست. #صدای_مردم باید در خیابان‌ها به گوش جهان برسد تا راه را بر هر مصالحه‌ای ببندد